Bilder i sociala media

Ett urval bilder som främst är framtagna till Facebook och/eller Instagram

 

Kopiering

Portfolio

Mycket material som jag gjort har bara varit som pdf för printing eller enkel kopiering. Till exempel materia till stämmor och årsmöten. Några av dem har även publicerats via publish online.

Symboler och logotyper